За да получите правна консултация онлайн, е необходимо да извършите следното:

  1. В дадения по-долу формуляр опишете правния проблем, въпрос, казус, колкото се може по-подробно;

  2. Попълнете във формуляра и отнасящите се за Вас данни, необходими за осъществяване на обратната връзка с Вас;

  3. След запознаването ми с правния Ви проблем, въпрос  казус, Вие ще получите съобщение на посочената от Вас електронна поща (e-mail) за цената на исканата от Вас услуга. Цената на консултацията зависи от фактическата и правната сложност на казуса и времето необходимо за разрешаването му.

  4. Плащане на цената на услугата може извършите:

Чрез банков превод

Можете да прeведете дължимата сума по следната банкова сметка:

титуляр : Адвокатско дружество "Илиев и Танева"
IBAN : BG24BPBI79241089044301, BIC: BPBIBGSF
Банка : "Юробанк и Еф Джи България" АД, клон Пловдив

Чрез пощенски запис

Данните за извършване на пощенския запис са:

гр.Пловдив , пощенски код 4000
получател : Адвокатско дружество "Илиев и Танева"
адрес : гр. Пловдив, ул. "Хан Кубрат" № 8, ет.1

  1. Консултацията се предоставя в писмен вид на посочената от Вас електронна поща (e-mail) в срок до 48 часа от деня на потвърждаване на извършеното плащане.


Попълнете формуляра по възможност на кирилица .

В долните полета напишете данните за връзка с Вас и въпроса си

Име / Фирма *
Телефон за връзка *
Е-mail *
Относно *
Въпрос *

Полетата отбелязани с * са задължителни.
Ако не бъдат попълнени, вероятно няма да обърнeм внимание на Вашето писмо.

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени