• адв. Стоян Илиев
  • адв. Eлена Танева

Професионален опит - адв. Стоян Илиев

Трудов стаж

 

Дати (от-до)             1999 г.  до настоящия момент

Заемана длъжност     адвокат и юридически консултант

Заемана длъжност     Управляващ съдружник

 

Дати (от - до)           1998 – 1999 г.

Заемана длъжност     Стажант в Пловдивски Окръжен съд;

Работодател             Пловдивски Окръжен съд

 

Образования и квалификации

 

Дати (от-до)              1994 г. – 1998 г.

Квалификация            Юрист

Учебно заведение       Юридически факултет на

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Езици                   

 

Български, Английски, Руски

 

Сфери на дейност :

Дружествено и търговско право;

Облигационно право;

Вещно право и строителство;

Инвестиции;

Инфраструктура и транспорт;

Наказателно право.

 

Членство в неправителствени организации 

 

Наименование            Пловдивска адвокатска колегия

 

    При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на законните права и интереси на клиентите, по въпроси, чието решение изисква изключително специфични правни знания, си сътрудничим с колеги, които са специализирали в съответната специфична област на правото.

 

STOIAN ILIEV
 
Managing Partner
e-mail: stoianiliev@abv.bg
 
Membership:Plovdiv Bar Association Education:
University of Plovdiv, Faculty of Law (LL.M., 1998);

Languages:
Bulgarian, English, Russian
Practice areas: Corporate and Commercial Law, Law of Obligations, Real estate and Construction, Investments, Infrastructure and Transport, Competition Law, Criminal Law. 
Professional experience:
Legal trainee, Commercial Department, Plovdiv City Court (1998 - 1999)
1999 - present - Attorney at law and legal adviser  

Професионален опит - адв. Елена Танева

Станицата е в процес на обработка.

Молим да ни извините!

Професионален опит

Трудов стаж

 

Дати (от-до)             1999 г. до настоящия момент

Заемана длъжност     адвокат и юридически консултант

Заемана длъжност     Управляващ съдружник

 

Дати (от - до)           1998 – 1999 г.

Заемана длъжност     Стажант в Пловдивски Окръжен съд;

Работодател             Пловдивски Окръжен съд

 

Образования и квалификации

 

Дати (от-до)              1994 г. – 1998 г.

Квалификация            Юрист

Учебно заведение       Юридически факултет на

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

 

Езици                   

 

Български, Английски, Руски

 

Сфери на дейност :

  • Дружествено и търговско право ;

  • Облигационно право ;

  • Вещно право и строителство ;

  • Инвестиции ;

  • Инфраструктура и транспорт ;

  • Наказателно право

 

Членство в неправителствени организации 

 

Наименование            Пловдивска адвокатска колегия

Адрес                       Пловдив 4000, ул. , ет.

 

При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на законните права и интереси на клиентите, то по въпроси, чието решение изисква изключително специфични правни знания, си сътрудничим с колеги, които са специализирали в съответната специфична област на правото.

 

STOIAN ILIEV
 
Managing Partner
e-mail: stoianiliev@abv.bg
 
Membership:Plovdiv Bar Association Education:
University of Plovdiv, Faculty of Law (LL.M., 1998);

Languages:
Bulgarian, English, Russian
Practice areas:Corporate and Commercial Law, Law of Obligations, Real estate and Construction, Investments, Infrastructure and Transport, Competition Law, Criminal Law. 
Professional experience:
Legal trainee, Commercial Department, Plovdiv City Court (1998 - 1999)
1999 - present - Attorney at law and legal adviser  

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени